Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Solicitare informații

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001:

Sergent major Ciubotariu Natalia – 0230 541660 / relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

Extras din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii de internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente, produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Formulare pentru solicitarea de informații conform Legii 544/2001:

 • model de cerere;
 • model de reclamație refuz;
 • model de reclamație neprimire răspuns în termen legal.