Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Atribuțiile structurilor funcționale

 • Conducerea Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni este exercitată de comandant, care, în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, se consultă şi este sprijinit de doi locţiitori şi de ofiţeri specialişti, potrivit competenţelor şi atribuţiilor specifice.
 • Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă, Relaţii Publice şi cu Publicul are ca obiectiv gestionarea activităţii pe linie de secretariat, registratură şi arhivă.
 • Juridic asigură aplicarea strictă a legilor şi actelor normative în vigoare.
 • Resurse Umane organizează şi coordonează pregătirea continuă a personalului, desfăşoară activităţi pentru selecţionarea, încadrarea şi evidenţa cadrelor militare şi a personalului contractual.
 • Financiar răspunde de asigurarea financiară a unităţii.
 • Psihologie asigură asistenţă psihologică personalului.
 • Statul Major planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează structurile operative în executarea misiunilor specifice.
 • Logistica asigură dotarea cu mijloace materiale, de transport, comunicaţii, aparatură şi echipamente necesare îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor specifice.
 • Subunităţi învăţământ realizează activităţile de instruire şi educare a elevilor, formarea competenţelor profesionale şi morale necesare în viitoarea carieră.
 • Structura administrativă reprezintă structura specializată a şcolii, destinată pentru executarea de reparaţii, întreţinerea cazărmilor, a instalaţiilor şi spaţiilor unităţii.
 • Popota de unitate este structura specializată a şcolii, destinată pentru achiziţionarea alimentelor, prepararea şi distribuirea hranei personalului unităţii.
 • Cantina elevi se ocupă cu asigurarea şi distribuirea hranei elevilor jandarmi.