Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Formare profesională

     Sistemul educativ actual se află într-un continuu proces reformator ce presupune numeroase schimbări în mentalitatea și modul de acțiune a factorilor implicați în activitatea didactică. Ca răspuns la această necesitate de adaptare, școala noastră oferă o educație de calitate tuturor celor interesați, printr-un învățământ centrat pe competențe și contribuie la formarea unor generații de tineri activi și responsabili pentru o carieră atractivă.
     Efortul comun al corpului profesoral și al elevilor conferă identitate instituției noastre și definește permanent coordonatele sale esențiale: profesionalism și devotament.

Viziunea școlii

Educarea viitorilor subofiţeri potrivit standardelor naţionale şi europene, în spiritul respectării şi apărării valorilor democratice.

Misiunea școlii

Formarea subofiţerilor jandarmi în spiritul respectării principiilor statului de drept şi democraţiei, a devotamentului faţă de ţară, a trecutului istoric şi tradiţiilor poporului român, capabili să îndeplinească în orice moment misiunile încredinţate Jandarmeriei Române.

Catedre

1. Catedra „Tactica Jandarmeriei” asigură dezvoltarea următoarelor competențe:

 • aplicarea în mod individual și în echipă a tehnicii și tacticii specifice activității profesionale de ordine și siguranță publică;
 • desfășurarea activităților specifice protecției obiectivelor și transporturilor din perspectiva legislației în vigoare, protejarea cetățeanului, atât sub aspectul vieții sale private dar și sub aspectul interacțiunii acestuia cu instituțiile statului de drept;
 • constatarea faptelor care contravin dispozițiilor legale în vigoare, dezvoltarea capacității de apreciere a gravității acestora în vederea individualizării sancțiunii și manifestarea spiritului pentru dreptate și adevăr, având ca repere drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor;
 • organizarea și executarea activităților de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și siguranței publice, independent și în sistem integrat, cu respectarea principiilor, normelor, procedurilor și regulilor de etică pe timpul misiunilor.

2. Catedra „Pregătire Militară şi Fizică” are următoarele obiective:

 • organizează și desfășoară activități de învățământ în domeniul instruirii militare precum și în scopul formării și dezvoltării deprinderilor, priceperilor motrice și a calităților fizice;
 • formarea de subofițeri de jandarmi cu o temeinică pregătire militară și fizică, conformă cu standardul de pregătire profesională;
 • dezvoltarea nivelului de cunoștințe și formarea la elevi a deprinderilor practice de a acționa individual și în echipă sau subunității, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice Jandarmeriei Române.

3. Catedra „Pregătire Socio-Umană şi Limbi Străine” vizează:

 • dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă interpersonală și de grup;
 • formarea competențelor de redactare a documentelor profesionale;
 • fixarea și consolidarea lexicului specializat într-o limbă modernă;
 • formarea și dezvoltarea aptitudinilor practice de operare cu echipamentele informatice din activitatea profesională;

     Laboratorul de limbi moderne din dotarea școlii oferă elevilor jandarmi posibilitatea de a-și perfecționa competențele lingvistice cu ajutorul unor mijloace de învățământ moderne.

     Biroul „Planificare Metodică şi Informare Documentare” are urmãtoarele atribuţii:

 • asigurã coordonarea unitarã a procesului instructiv-educativ din unitatea de învãţãmânt prin organizarea, planificarea, îndrumarea activitãţilor de învãţãmânt;
 • asigurã studierea problemelor de pedagogie recent apãrute şi informeazã personalul didactic cu privire la elementele de noutate din domeniul învãţãmântului; 
 • organizeazã şi asigurã desfãşurarea concursurilor de admitere, a examenelor de absolvire, convocãrilor, instructajelor, bilanţurilor, metodice şi de pregãtire psihopedagogicã;
   
 • realizeazã activitãţi de planificare şi programare orarã a procesului didactic şi de utilizare a mijloacelor de învãţãmânt.