Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Repere Istorice

Regimentul 16 Dorobanți

          Ziua de 01.03.1877 rămâne memorabilă în istoria școlii prin constituirea Regimentului 16 Dorobanţi, care, la data de 15.04.1889, îşi stabileşte garnizoana la Fălticeni, unde se pun bazele Batalionului 1, moment în care un al doilea batalion se înființează la Botoşani. În aprilie 1891, Regimentul devine unitate de sine stătătoare cu reşedinţa definitivă la Fălticeni sub numele de ,,Regimentul 16 Dorobanţi Suceava” iar cazarma actuală din Fălticeni se construieşte în 1898.

          Trecutul tumultuos al acestui regiment este marcat de luptele pentru cucerirea redutei Griviţa, până la căderea ei în 28 noiembrie 1877, de participarea în anul 1913 la cel de-al doilea război balcanic,  precum și de campaniile din 1916 şi 1917 în contextul primului război mondial, până la cucerirea Budapestei în 1919.

          Pe timpul celui de-al doilea război mondial (1939 – 1945) Regimentul contribuie la eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord, a ţinutului Herţei și a nord-vestului Transilvaniei.

          Din decembrie 1944 până în anul 1960, Regimentul 16 fuzionează cu Regimentul 15 Infanterie Piatra Neamţ, după care se mută la Piatra Neamţ.

          În august 1964, prin decret al Consiliului de Stat, unitatea de la Fălticeni este reînfiinţată în garnizoana Bacău şi funcţionează până în septembrie 1968, iar în ziua de 07.05.1965 primește drapelul de luptă.

          Prin ordinul emis la 27.06.1968, unitatea este transferată în garnizoana Fălticeni, având ca zonă de responsabilitate judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ, iar ulterior Revoluţiei din Decembrie 1989 trece în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, începând cu 01.04.1990, ca urmare a constituirii Comandamentului Trupelor de Pază şi Ordine, unitatea revine în subordinea Ministerului de Interne.

          Din 01.09.1990 se pun bazele „Centrului de Instrucţie Jandarmi” ale cărui misiuni principale constau în pregătirea de efective de militari necesare pazei şi apărării obiectivelor de importanţă deosebită, cât și perfecționarea cadrelor militare prin cursuri  specifice, pentru a răspunde nevoilor Comandamentului Naţional al Jandarmeriei.

          Începând cu 01.01.2006, în conformitate cu Legea nr. 550/13.12.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, unitatea se transformă în Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

          La 01.11.2008, unitatea devine Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, conform ordinului MIRA nr. I/0619/31.10.2008, cu misiunea de a forma elevii jandarmi, care primesc la absolvire primul grad de subofiţer, cel de sergent major.

          Ulterior vizitelor comisiilor de evaluare din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar din septembrie 2010, şcoala noastră a primit autorizarea de funcţionare provizorie prin Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5467 din 18.10.2010 şi a devenit instituţie de învăţământ acreditată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3652 din 29.04.2013.