Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Legislație

  • Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
  • Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 – Legea învăţământului
  • Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  • Ordonanța nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor
  • Ordinul 199 din 15 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant postliceal din Ministerul Administratiei si Internelor
  • Ordinul MAI nr.24/2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne
  • Instrucțiunea nr. 45 din 8 mai 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne