Informații generale

Operaționalizarea canalului intern/extern de raportare – avertizori de integritate

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni operaționalizează atât canalul intern cât și canalul extern de raportare pentru persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii (persoane denumite generic avertizori în interes public).

Potrivit cadrului legal (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni din str. Armatei, nr.1-3, mun. Fălticeni, jud. Suceava-România – În atenția persoanei desemnate cu verificarea sezizărilor făcute de un avertizor public;
  • Personal, prin prezența la sediul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni din str. Armatei, nr.1-3, mun. Fălticeni, jud. Suceava (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizorpublic@jandarmeriafalticeni.ro).

În situația în care Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni primește o raportare privind încălcări ale legii și pentru care competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente se află în sarcina ANI, redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.