Au mai rămas până la sfârşitul anului:

0 zile 0 ore

anticoruptie

Last Update: 02.09.2018 19:45

Concursul de admitere, conform GRAFICULUI DE ADMITERE stabilit, constă în:

  • susţinerea unor probe eliminatorii (nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate rămânând defintive):
  • probă de verificare a cunoştinţelor, susținută la data de 02 septembrie 2018, conform tematicii și bibliografiei de concurs.
  ETAPELE DE DESFĂŞURARE a concursului:

1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR/ELIBERAREA LEGITIMAŢIILOR DE CONCURS (sediul școlii)

24.08.2018 între orele 08:00-15:00
25.08.2018 intre orele 08:00-14:00

2. INSTRUIREA CANDIDAŢILOR/PREZENTAREA CONDIŢIILOR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI (sediul școlii)

25.08.2018 ora 14:30

3. CONTRAVIZITA MEDICALĂ (Ón funcţie de codul de concurs)

26.08.2018-30.08.2018

4. VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE (în funcţie de codul de concurs)

27.08.2018-31.08.2018

5. TESTUL DE VERIFICARE A CUNOSTINŢELOR (GRILĂ)

02.09.2018

Listele finale cu candidaţii vor fi postate pe site-ul şcolii şi la avizier în data de 25.08.2018, după obţinerea consimţământului scris al acestora pentru prelucrarea şi afişarea datelor cu caracter personal. Aceste date sunt folosite strict pe perioada concursului de admitere și în legătură cu acesta.

Candidaţii care poartă ochelari de vedere se vor prezenta la contravizita medicală având asupra lor ochelarii şi documentele justificative din care să rezulte măsurătorile dioptriilor.

ETAPA a II-a A CONCURSULUI:

~ rezultate sesiunea august 2018 pe locurile pentru români

~ rezultate sesiunea august 2018 pe locurile pentru alte minorităţi

~ rezultate sesiunea august 2018 pe locurile pentru romi

- Lista cu repartiția candidaților pe localuri și săli de clasă în funcție de limba străină

- Schema local 1 Școala Militară

- Schema amplasării corpurilor la Colegiului Național Nicu Gane

- Schema interioară a corpului A etaj la Colegiul Național Nicu Gane

- Schema interioară a corpului A parter la Colegiul Național Nicu Gane

- Schema interioară a corpului B la Colegiul Național Nicu Gane

- Anunț candidați redistribuire locuri

ETAPA I A CONCURSULUI:

- Lista centralizatoare a candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în perioada 24-31.08.2018

- Lista candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în ziua de 31.08.2018

- Lista candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în ziua de 30.08.2018

- Lista candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în ziua de 29.08.2018

- Lista candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în ziua de 28.08.2018

- Lista candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în ziua de 27.08.2018

- Lista candidaţilor declaraţi neprezentaţi/ retrași/ nepromovaţi/ inapţi/ eliminaţi din concurs la probele eliminatorii în ziua de 26.08.2018

VIZUALIZAŢI INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE ORGANIZAREA CONCURSULUI :

- Lista candidaţilor înscriși pe locurile pentru alte minorităţi

- Lista candidaţilor înscriși pe locurile pentru rromi

- Lista candidaţilor înscriși pe locurile pentru români

- Lista candidaţilor neprezentaţi la înscriere

- Graficul concursului

- Tabel cu numărul de locuri scoase la concurs

- Procedura de concurs;

- Drepturile și obligaţiile candidaţilor

- Procedura privind stabilirea rezultatelor concursului

- Precizări pentru părinţi

- Interzicerea fotografierii

- Accesul în sala de examen

- Schema traseului pentru evaluarea performanţelor fizice

- Schema cu dispunerea școlii și a sălilor de sport în municipiul Falticeni

- Schema de orientare în interiorul școlii și spre sălile de verificare a cunoștinţelor

FAST


SPEED


SLOW
   

Webmaster © 2006-2016 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareș"

Design realizat de Compartimentul Tehnologia Informaţiei