Au mai rămas până la sfârşitul anului:

0 zile 0 ore

anticoruptie

Last Update: 19.01.2018 8:24

Concursul de admitere, conform GRAFICULUI DE ADMITERE stabilit, constă în:

  • susţinerea unor probe eliminatorii (nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate ramânând defintive):
  • probă de verificare a cunoştinţelor, susținut la data de 20 ianuarie 2018, conform tematicii și bibliografiei de concurs.
  ETAPELE DE DESFĂŞURARE a concursului:

1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR/ELIBERAREA LEGITIMAŢIILOR DE CONCURS (sediul școlii)

13.01.2018 între orele 08:00-16:00
14.01.2018 intre orele 08:00-14:00.

2. INSTRUIREA CANDIDAŢILOR/PREZENTAREA CONDIŢIILOR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI (sediul școlii)

14.01.2018 ora 15:00.

3. CONTRAVIZITA MEDICALĂ ŞI VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE (Ón funcţie de codul de concurs)

15.01.2018-18.01.2018.

4. TESTUL DE VERIFICARE A CUNOSTINŢELOR (GRILĂ)

20.01.2018.

Graficul privind desfășurarea concursului de admitere (inclusiv datele și locaţiile) se va afișa în data de 11.01.2018.

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR NEPREZENTAŢI

LISTA CANDIDAŢILOR NEPROMOVAŢI 15.01.2018

LISTA CANDIDAŢILOR NEPROMOVAŢI 16.01.2018

LISTA CANDIDAŢILOR NEPROMOVAŢI 17.01.2018

LISTA CANDIDAŢILOR NEPROMOVAŢI 18.01.2018

LISTA CENTRALIZATOARE A CANDIDAŢILOR NEPROMOVAŢI

LISTA REPARTIȚIEI CANDIDAŢILOR PE LOCALURI

ANUNȚ ACCES CANDIDAȚI ÎN SĂLI

SCHEME PENTRU ACCES CANDIDAȚI ÎN SĂLI

 

VIZUALIZAŢI INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE ORGANIZAREA CONCURSULUI:

- Tabel cu numărul de locuri scoase la concurs;

- Procedura de concurs;

- Drepturile și obligaţiile candidaţilor;

- Precizări pentru părinţi;

- Lista candidaţilor de alte minorităţi;

- Lista candidaţilor de etnie romă;

- Lista candidaţilor români;

- Lista suplimentară a candidaţilor români;

- Graficul concursului;

- Schema traseului pentru evaluarea performanţelor fizice;

- Schema cu dispunerea școlii și a sălilor de sport în municipiul Falticeni;

- Schema de orientare în interiorul școlii și spre sălile de verificare a cunoștinţelor;

- Procedura privind stabilirea rezultatelor concursului.


FAST


SPEED


SLOW
   

Webmaster © 2006-2016 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareș"

Design realizat de Compartimentul Tehnologia Informaţiei